اندک اندک خیال رابشناسید

اسم خب  رضوان

من دختری کورد ام همه قصه کژال سرگشته بلوطستان های زاگرس

بزرگ شده ام با قصه شیرین وفرهاد

من ته تغاری یه خانواده پر جعمیت هستم برای همین اصلا نمیتونم سکوت و ارامش رو تحمل کنم

کمی تا قسمتی شیطون وشلوغ 

همه شهریوری ها خوشتیپ هستن نیاز به گفتن نیست (تمام خصوصیت اخلاقی شهریوری هارو دارم )

دیگه اینکه تخصص ام در مردم ازاری است

گاه گاهی دفتر سیاه میکنم بقیه بهش میگن شعر ولی منظورشون شر است


رشته ام  صنایع شیمیای وعاشق رشته ام هستم

اصلا من روانی این فرمول ها هستم  عاشق ازمایشگاه هستم


رنگ مورد علاقه ام هم مشکیه (نصف لباسم مشکیه ) بعد رنگ  ابی وبعد رنگ سفید

غذا مورد علاقه ام : خورشت خلال و دنده کباب (کرمانشاهی ام دیگه)

کتاب مورد علاقه ام: تقربیا تمام کتاب های که خواندم دوستدارم  ولی مزرعه حیوانات رو بیشتر دوست میدارم
فعلا چیزی به ذهنم نمیرسه بعدا این جا رو کامل میکنم

گاهی در ذهنم چیزی میگذرد چیزی که اشوبی در درونم بر پا میکند
چیزی که انگشتانم را وحشی میکند وتمام این احساسات رو کیبورد خالی میشود
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان